ประโยชน์อินเวอร์เตอร์

ประโยชน์ของ อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต, ลดต้นทุนและงานทั่วไปในระบบปั๊มน้ำ และระบบระบายอากาศ เช่น

งานด้านการผลิตในอุตสาหกรรม

 • เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อน
 • ระบบสายพานลําเลียง
 • กระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้คงที่
 • อื่น ๆ

งานทั่วไป

 • ระบบอัดอากาศ
 • ระบบควบคุมปั๊มน้ำ พัดลม
 • ระบบปรับอากาศในโรงงานและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่
 • การลำเลียง เช่น ลิฟท์ขนส่ง บันไดเลื่อน

ข้อดีของ อินเวอร์เตอร์

 1. ช่วยประหยัดพลังงาน
  อินเวอร์เตอร์ จะใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 25-70% ความสามารถ ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ และยังสามารถช่วยลดกระแสของมอเตอร์ตอนช่วงออกตัว ทำให้ธุรกิจสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว
 2. มอเตอร์สามารถเร่ง – ลด ความเร็วได้ตามต้องการ
  เมื่อมีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ จะสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์อย่างแม่นยำ สามารถเร่งความเร็วขึ้นหรือลดความเร็วลงก็ได้ และยังสามารถหยุดได้ทันทีเช่นกัน
 3. ช่วยควบคุมมอเตอร์ในรูปแบบที่ต่างกัน
  ช่วยควบคุมมอเตอร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานด้านต่างๆ เช่น ใช้รูปแบบการออกตัว S-curve บนสายพานเพื่อให้คำสั่งเพิ่ม-ลดความเร็วทำได้ง่ายขึ้น แก้ปัญหาเรื่องสายพานหดตัวจากการการชากอย่างกะทันหัน
 4. ช่วยยืดอายุการใช้งานมอเตอร
  เนื่องจากอินเวอร์เตอร์เริ่มปรับความเร็วรอบจากศูนย์และค่อย ๆ ทำงานไปจนถึงความเร็วที่ต้องการ ทำให้การเริ่มต้นของกระบวนการทำได้อย่างราบรื่น นุ่มนวล ไม่มีการกระตุกจนทำให้อุปกรณ์อื่น ๆ เสียหายนั่นเอง
 5. ช่วยป้องกันเครื่องจักร และสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
  อินเวอร์เตอร์ มีส่วนช่วยป้องกันเครื่องจักรในการช่วยลดการสึกหรอ และป้องกันกระบวนการทำงาน สามารถจำกัดแรงบิด ปรับแรงบิดไม่ให้เกินเกณฑ์ได้ เพื่อช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
 6. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการ
  สามารถเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานสินค้า เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ สามารถปรับลด – เพิ่ม ความเร็วได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้การผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บทความที่น่าสนใจ

บทความ

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VSD (Variab …

บทความ

มอเตอร์ IE1 ถึง IE4 คืออะไร

การจำแนกประสิทธิภาพของมอเตอร์ การจำแนกประเภทประสิทธิภาพของมอเตอร์ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้า …

บทความ

วิศวกรรมเครื่องกล บทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวี ความรุนแรงสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยน แปลงทางสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลายพื้นที่ในประเทศไทย

Message us