มอเตอร์ IE1 ถึง IE4 คืออะไร

การจำแนกประสิทธิภาพของมอเตอร์

การจำแนกประเภทประสิทธิภาพของมอเตอร์ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเข้าต่อกำลังขับของมอเตอร์ โดยทั่วไป ยิ่งมอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงเท่าใด ก็จะยิ่งสูญเสียพลังงานน้อยลงเท่านั้น ตามมาตรฐาน IEC ระดับประสิทธิภาพมักใช้เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ โดย IE1, IE2, IE3 และ IE4 แสดงถึงระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ยิ่งจำนวนมากประสิทธิภาพก็ยิ่งสูงขึ้น

คุณสมบัติของมอเตอร์ IE1

มอเตอร์ IE1 เป็นระดับประสิทธิภาพสากลที่ต่ำที่สุด และเรียกอีกอย่างว่ามอเตอร์ “ประสิทธิภาพมาตรฐาน” ผลิตขึ้นตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสากล (IEC) ซึ่งรับประกันว่าระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การใช้งานทั่วไปของมอเตอร์ IE1:

  1. โครงสร้างพื้นฐาน : มอเตอร์ IE1 มักใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ปรับอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง ลิฟต์
  2. อุปกรณ์อุตสาหกรรม : มอเตอร์ IE1 ยังใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์ สายการผลิต
  3. สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ : มอเตอร์ IE1 ยังใช้กันทั่วไปในสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ เครื่องลดความชื้น

บทความที่น่าสนใจ

บทความ

ประโยชน์อินเวอร์เตอร์

ประโยชน์ของ อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภา …

บทความ

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VSD (Variab …

บทความ

วิศวกรรมเครื่องกล บทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวี ความรุนแรงสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยน แปลงทางสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลายพื้นที่ในประเทศไทย

Message us