อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VSD (Variable Speed Drive) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ให้ได้รอบความเร็วตามที่ต้องการ โดยการปรับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยอินเวอร์เตอร์แต่ละแบรนด์ทางผู้ผลิตก็จะเพิ่มความสารมารถพิเศษของตัวเองเข้าไปด้วย เช่นบางแบรนด์ สามารถส่งความถี่เอาต์พุต ไปยังมอเตอร์ได้สูงถึง 3,000 Hz เป็นต้น

ซึ่งหลักการทำงานภายในคือจะมีวงจรเรียงกระแส ทำหน้าที่แปลงจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และก็แปลงกลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอีกที เป็นเพราะว่าเนื่องจากการแปลงจาก AC ไปเป็น AC โดยตรงเลยนั้น ความถี่ทางด้านเอาต์พุตจะได้สูงสุดไม่เกินความถี่ทางด้านอินพุต เช่น บ้านเราใช้ไฟฟ้าความถี่ที่็ 50HZ เราก็จะปรับความถี่ได้ไม่เกิน 50HZ แต่ถ้าแปลงจาก AC ไปเป็น DC และแปลงกลับมาเป็น AC อีกครั้งจะทำให้อินเวอร์เตอร์สามารถสร้างความถี่ได้สูงกว่าความถี่เดิมทางด้านอินพุต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสเปคของอินเวอร์เตอร์ของแต่ละแบรนด์ ว่าจะสามารถปรับความถี่ได้เท่าไรบ้าง

  1. วงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) หรือที่เรียกกันว่า ทรานส์มิเตอร์ (transmitter) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟ (AC Power supply) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)
  2. วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) รับไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) ไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความดัน และความถี่ได้
  3. วงจรควบคุม (Control Circuit) เป็นชุดควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ และวงจรอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานอย่างเป็นระบบ

บทความที่น่าสนใจ

บทความ

ประโยชน์อินเวอร์เตอร์

ประโยชน์ของ อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภา …

บทความ

มอเตอร์ IE1 ถึง IE4 คืออะไร

การจำแนกประสิทธิภาพของมอเตอร์ การจำแนกประเภทประสิทธิภาพของมอเตอร์ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้า …

บทความ

วิศวกรรมเครื่องกล บทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวี ความรุนแรงสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยน แปลงทางสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลายพื้นที่ในประเทศไทย

Message us