Inverter

บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด
        บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ และเติบโตมากับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และได้แพร่หลายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ  ทั้งยังเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปกรณ์ของเราได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

       ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและความทุ่มเทในการทำงาน  ทำให้บริษัทสามารถเข้าใจลึกชึ้งถึงความต้องการของลูกค้า

 

 

 

 

 

 

“เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจนี้ถือเป็นกุญแจ สำคัญ สู่ความสำเร็จของเรา”