การพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าการลงทุนในประเทศได้อย่างไร

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ต้องเผชิญกับปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ความจำเป็นที่ต้องมีการใช้ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ ที่ถูกออกแบบและวางแผนโดยวิศวกรผู้ชำนาญเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรต่างๆ จะถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เบาบางที่สุด
วันนี้ เราจึงอยากชวน น้องๆ มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภาควิชา ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาโดยตลอด เพราะระบบปรับอากาศกับประเทศเขตเมืองร้อนอย่างบ้านเรา ไม่มีทางห่างหายไปได้อย่างแน่นอน

โดยภาควิชาที่ชวนคุยในวันนี้ มีชื่อว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มุ่งเน้นการศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ในกระบวนการผลิต การนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตลอดหลักสูตร น้องๆ จะได้เรียนวิธีการออกแบบอุปกรณ์ และระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ การกำจัดอากาศเสีย การวางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้งระบบปรับอากาศต่าง ๆ ซ่อมหรือดัดแปลงระบบตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ รวมถึงพื้นฐานความรู้ ในการปฏิบัติงานหลัก เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป แต่จะเจาะลึกเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ระบบการปรับอากาศอาคาร สำนักงาน และศูนย์การค้าต่าง ๆ

งานวิชาชีพหลักของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบควบคุมการผลิต การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วางโครงการ อำนวยการติดตั้ง และอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครื่องต้นกำลัง เครื่องใช้กำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นๆ เตาเผา ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และระบบท่อส่งของไหลภายใต้ความดันและของไหลอันตรายและต้องขอบอกว่า โอกาสและ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในฐานะ วิศวกรเครื่องกล และสายงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ/นักวิจัย/นักพัฒนา ระบบทางกล เครื่องยนต์ และระบบพลังงาน หรือแม้แต่การเป็น ผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการ ระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ

โดยเฉพาะในยุคที่ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงาน ต่างให้ความใส่ใจกับการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งทำให้ผู้ทำงานทางสายนี้เป็นที่ต้องการของตลาด การันตีโอกาสทางอาชีพได้ดีไม่แพ้สายงานด้านอื่นๆ อย่างแน่นอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ชื่นชอบกิจกรรม ที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เครื่องจักรกล ลองหาโอกาสแวะเข้าไปชมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บทความที่น่าสนใจ

บทความ

ประโยชน์อินเวอร์เตอร์

ประโยชน์ของ อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภา …

บทความ

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร

อินเวอร์เตอร์คืออะไร และหลักการทำงานอย่างไร อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VSD (Variab …

บทความ

มอเตอร์ IE1 ถึง IE4 คืออะไร

การจำแนกประสิทธิภาพของมอเตอร์ การจำแนกประเภทประสิทธิภาพของมอเตอร์ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้า …

Message us