ข่าวสารองค์กร

เปิดรับสมัคร ในตําแหน่ง Customers Service 2 อัตรา

นำเสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายใหม่และลูกค้า เดิมติดต่อประสานงานกับลูกค้าทำใบเสนอราคา จัดตารางเข้าพบลูกค้าให้กับ Engine

ข่าวสารองค์กร

เปิดรับสมัคร ในตําแหน่ง Project Engineer 3 อัตรา

ติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เขียนโปรแกรม PLC กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวสารองค์กร

Sales Engineer เปิดรับสมัคร ในตําแหน่ง 2 อัตรา

ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ และระบบไฟฟ้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Message us