งานซ่อม

คำอธิบาย

  • ตรวจเช็ค ซ่อมแซม อินเวอร์เตอร์ทุกยี่ห้อ โดยทำการประเมินราคาเพื่ออนุมัติทุกครั้ง
  • บริการติดตั้ง แนะนำการใช้งานพร้อมคู่มือภาษาไทย
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ข้มูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า วิธีการใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน
  • แผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อตอบปัญหาทางด้านเทคนิคและการบริการ
Message us