ตู้ควบคุมของอุตสาหกรรมโรงสีขนาดใหญ่

ตู้ควบคุมของอุตสาหกรรมโรงสีขนาดใหญ่

ตู้สำหรับควบคุมการทำงานของการอบลดความชื้นข้าวเปลือก ของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว