ตู้ควบคุมของอุตสาหกรรมโรงสี

ตู้ควบคุมของอุตสาหกรรมโรงสี

ตู้สำหรับควบคุมการทำงาน ของอุตสาหกรรมโรงสี เป็นเครื่องควบคุมการคัดแยกข้าวและเปลือกข้าวก่อนนำมาสี