ร่วมงานกับเรา

Join Us

รายละเอียดของงาน

 • นำเสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคา
 • จัดตารางเข้าพบลูกค้าให้กับ Engineer

จำนวน

 • 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและรักงานขาย
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานโดยตรง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน

 • ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ และระบบไฟฟ้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน

 • 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ช. ขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความสามารถในการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและรักงานขาย
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน

 • ติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
 • เขียนโปรแกรม PLC กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน

 • 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร

ส่งเอกสารสมัครงาน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกบุคคล
87/510 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150