ติดต่อเรา

map_chyanun

บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด

Chyanun Supply Co.,Ltd.

87/510 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
อีเมลล์ : sales@inverter.co.th
โทร : 0-2899-6500 (ระบบอัตโนมัติ)
แฟกซ์ : 0-2899-7447