SJ700D Series

หมวดหมู่: ,
  • รายละเอียด
  • คุณสมบัติ

รายละเอียดสินค้า

High Starting Torque

  • ปรับปรุงการควบคุมเวคเตอร์แบบ Sensorless Vector และการจูนอัตโนมัติในการสร้างแรงบิด 200% หรือสูงกว่าที่ 0.3 Hz ตั้งค่ามอเตอร์ได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานที่ ต้องการแรงบิดสูง เช่น เครน รอก ลิฟท์

Global Standads

  • สร้างลำดับขั้นตอนการทำงานได้ด้วยการดาวน์โหลดจากซอฟท์แวร์ EzSQ ซึ่งพัฒนาโดย Hitachi ไปยังตัวอินเวอร์เตอร์ การทำงานของอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับกระบวนการที่จำเป็น และแทนที่ PLC ในบางกรณี สามารถลดต้นทุนลงได้อย่างมาก โดยการยกเลิกฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อน เกินความจำเป็น มีฟังก์ชั่นความปลอดภัย โดยการใช้ Password เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต